1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinė svetainė WWW.QUTIQUTI.COM (toliau – Svetainė) priklauso mažajai bendrijai „KUTI KUTI“. Įmonės kodas: 303131876
(buveinės adresas: Statybininkų gatvė 14-31, Vaidotai, Vilniaus savivaldybė, Lietuva) (toliau – QUTIQUTI.COM).

1.2. Šios privatumo ir duomenų apsaugos taisyklės yra rašytinis dokumentas su nurodyta privatumo užtikrinimo politika (toliau – Privatumo politika), taikoma visiems, naudojantiems šia svetaine ir jos paslaugas. Bet kurios Privatumo politikoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas ir jų reikšmę, apibrėžtas Svetainės naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) (naudojantis Svetaine, Paslauga ir kitomis), nebent tam tikros sąvokos šioje Privatumo politikoje yra apibrėžtos atskirai.

1.3. Bet kokiu būdu naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, Svetainės lankytojas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šioje privatumo politikoje nurodytų reikalavimų. Jei svetainės lankytojas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai laikytis visų šioje privatumo politikoje apibrėžtų reikalavimų, jis neturi teisės naudotis svetaine ir (ar) jos paslaugomis.

1.4. QUTIQUTI.COM turi teisę vienašališkai keisti ir (arba) atnaujinti šią privatumo politiką. Šios privatumo politikos pakeitimai įsigalioja juos paskelbus svetainėje. Jei svetainės lankytojas toliau naudojasi svetaine po to, kai buvo paskelbti šios privatumo politikos pakeitimai ar atnaujinimai, laikoma, kad svetainės lankytojas vienareikšmiškai sutinka su bet kokiais šios privatumo politikos pakeitimais ir (arba) atnaujinimais. Jei svetainės lankytojas nesutinka su Privatumo politikos pakeitimais ir (ar) atnaujinimu, jis praranda prieigos prie svetainės ir (ar) jos paslaugų teisę.

1.5. Ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai reglamentuoja asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą.

2. QUTIQUTI.COM duomenų rinkimas

2.1. Norint naudotis svetaine ir jos paslaugomis arba turėti galimybę pilnai prisijungti prie svetainės ir paslaugų, reikėtų užpildyti registracijos formą. Registracijos procesas apima spustelėjimą ant atitinkamos nuorodos svetainėje, užpildant visus privalomus registracijos paraiškos formos laukus (įskaitant jūsų vardą, pavardę, el. Pašto adresą, telefono numerį, prisijungimo slaptažodį), taip pat neprivalomus laukus (kurie gali būti savanoriškai užpildyti) pateikė Lankytojas), tokiu būdu pateikdami savo asmens duomenis QUTIQUTI.COM (toliau – Duomenys).

2.2. QUTIQUTI.COM turi teisę savo nuožiūra naudoti visus duomenis, kuriuos pateikia svetainės lankytojas registracijos metu, ir duomenis apie svetainės lankytoją, kuriuos bet kokiu kitu būdu gavo QUTIQUTI.COM.

2.3. Surinkti duomenys, pateikti registracijos proceso metu arba naudojant Svetainės lankytoją naudojantis Svetaine ar jos paslaugomis, yra suskirstyti į:

2.3.1. Anoniminiai duomenys. QUTIQUTI.COM renka anoniminius duomenis, susijusius su faktais, kurie neatpažįsta Lankytojo kaip asmens. Pavyzdžiui, QUTIQUTI.COM renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą, kai svetainės lankytojas lankosi svetainėje, norėdamas pagerinti naršymo kokybę svetainėje. QUTIQUTI.COM renka visų lankytojų IP adresus ir visus susijusius duomenis (pvz., Paskutinio aplankyto tinklalapio adresą prieš apsilankant svetainėje QUTIQUTI.COM), taip pat naršyklės ir operacinės sistemos tipus (pvz., Naršyklę „Firefox“. OS „Windows“). QUTIQUTI.COM taip pat renka įprastas paieškos sistemas iš įvairių paieškos sistemų, orientuotų į savireklamą. QUTIQUTI.COM renka šią Lankytojų informaciją, kuri naudojama paslaugai valdyti, paslaugos kokybei palaikyti ir tiesioginiams reklamos tikslams. QUTIQUTI.COM taip pat saugo informaciją su Tinklalapio lankytojo atsakymais į klausimus, pateiktus Svetainėse, kad sužinotų asmeninę Lankytojo nuomonę apie Svetainėse teikiamas paslaugas ir reklamą. QUTIQUTI.COM gauna šią informaciją iš visų lankytojų, nepaisant to, ar jie yra registruoti, ar ne.

2.3.2. Asmeniniai duomenys. Tai yra duomenys, leidžiantys nustatyti konkretų lankytoją kaip asmenį. Pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą šie duomenys laikomi asmens duomenimis. Tokio tipo duomenys renkami ir tvarkomi tik gavus Svetainės lankytojo sutikimą šiais būdais:

2.3.2.1. Registracija: prisijungdamas prie svetainės, lankytojas turi pateikti duomenis, įskaitant vardą, pavardę, el. Pašto adresą, telefono numerį, prisijungimo slaptažodį. Lankytojas gali savanoriškai pateikti tokią informaciją kaip asmens kodas (sąskaitoms išrašyti) arba namų adresas (pristatymo tikslais).

2.3.2.2. Susirašinėjimas ir bendravimas: jei svetainės lankytojas susisiekia su QUTIQUTI.COM, QUTIQUTI.COM gali tvarkyti tokio bendravimo ir kitos susijusios informacijos įrašą.

2.3.2.4. „QUTIQUTI.COM“ turi teisę saugoti duomenis apie Lankytoją, jam prisijungus prie Svetainės. Šie duomenys apima informaciją, pvz., Lankomos svetainės puslapius, apsilankymo laiką, tai, kaip dažnai lankotės svetainėje ir kokias paslaugas naudojate. Be to, ši informacija apima duomenis, kuriuos lankytojas siunčia svetainėje.

2.4. Duomenų subjektas gali paprašyti internetinės parduotuvės QUTIQUTI.COM administracijos suteikti prieigą prie asmens duomenų ir nurodyti juos ištaisyti, pašalinti arba sustabdyti bet kokį asmens duomenų tvarkymą, jei asmens duomenų tvarkymas neatitinka duomenų privatumo įstatymų.

3. Duomenų gavėjai

3.1. Surinktus anoniminius duomenis QUTIQUTI.COM prižiūri, tvarko ir naudoja savireklamai ir kitiems panašiems tikslams. Apie anoniminius duomenis gali būti pranešta trečiajai šaliai arba jie taip pat gali būti vieši.

3.2. „QUTIQUTI.COM“ tvarko surinktus anoniminius duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. QUTIQUTI.COM naudoja asmens duomenis tik šiais tikslais: nustatydamas pirkėją iš Svetainės kaip asmenį ir jo kontaktinę informaciją; prisijungimo paskyros kūrimas forume, veikiančiame Svetainėje; identifikuoti vartotoją kaip asmenį ir jų kontaktinę informaciją, kurie, naudodamiesi specialiu Svetainėje įdiegtu moduliu, nori pateikti skundą ar pasiūlymą svetainėje QUTIQUTI.COM; tiesioginės rinkodaros tikslais tik tuo atveju, jei Lankytojas duoda sutikimą. Apie asmeninę informaciją nepranešama jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

3.3. Svetainė gali būti įterpusi hipersaitus į kitas internetines svetaines. Kai kuriose iš šių svetainių gali būti saugoma Lankytojo asmeninė informacija, ypač reklaminėse svetainėse, kurios naudoja slapukus ir žiniatinklio švyturius, kad rinktų informaciją apie Lankytoją. QUTIQUTI.COM Privatumo politikoje ir jos nuostatose nėra apibrėžta privatumo politika ir nuostatos dėl trečiųjų šalių informacijos rinkimo. QUTIQUTI.COM nėra ir negali būti atsakinga už jokius trečiųjų šalių veiksmus, renkant informaciją apie Lankytoją.

3.4. Duomenų subjektas turi teisę sužinoti, kuriems duomenų gavėjams buvo pateikti subjekto asmens duomenys vieneriems metams.

4. Lankytojo informacijos naudojimas

4.1. QUTIQUTI.COM turi teisę savo nuožiūra, visiškai ir bet kokiu būdu, laikydamasi visų galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, naudoti visą informaciją, surinktą apie Lankytoją. QUTIQUTI.COM gali naudoti informaciją, surinktą apie tam tikrą lankytoją, įvairiais būdais:

4.1.1. redaguoti turinį, kad jis būtų aktualesnis lankytojui. Kai kuriais atvejais QUTIQUTI.COM naudoja asmeninę lankytojo informaciją norėdamas pasiūlyti pritaikytas paslaugas ir tikslinę internetinę reklamą;

4.1.2. QUTIQUTI.COM saugo anoniminius lankytojo duomenis ir dalijasi jais su trečiosiomis šalimis (pvz., Reklamuotojais). QUTIQUTI.COM atskleidžia informaciją apie bendrą lankytojų skaičių, taip pat apie lankytojų, kurie matė tam tikrą reklamą ir (arba) spustelėjo atitinkamą nuorodą tam tikroje svetainėje, skaičių ir kt. QUTIQUTI.COM taip pat gali atskleisti lankytojų, pastebėjusių atitinkamą reklamuotojo nuorodą ir ją spustelėjusius, demografinę statistiką. QUTIQUTI.COM taip pat gali atskleisti anoniminius apklausos rezultatus. Šiame procese negalima atskleisti jokios lankytojo asmeninės informacijos;

4.1.3. QUTIQUTI.COM taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei bendrų charakteristikų ir lankytojų elgsenos analizei, kad išsiaiškintų tam tikrų svetainės dalių poreikius, taip pat išanalizuotų, kaip ir kur naudoti turimus išteklius. Jei šių duomenų nebūtų, QUTIQUTI.COM nežinotų, kurios svetainės dalys yra populiariausios, ir negalėtų tinkamai redaguoti siūlomo turinio ir paslaugų;

4.1.4. QUTIQUTI.COM gali naudoti Lankytojo asmeninę informaciją norėdamas susisiekti su Lankytoju ir informuoti jį apie pakeistas ir atnaujintas Paslaugas, taip pat Lankytojo paskyras ar Privatumo politikos pažeidimus. Jei Lankytojas dalyvauja žaidimuose ir konkursuose, kuriuos organizuoja svetainė, QUTIQUTI.COM laimėjimo atveju gali naudoti Lankytojo informaciją, kad su juo susisiektų;

4.1.5. QUTIQUTI.COM gali susisiekti su lankytoju el. Paštu, paštu ar SMS žinutėmis, kad pateiktų informaciją apie paslaugas, kurios gali dominti lankytoją. Informacija teikiama tik turint Lankytojo sutikimą.

5. Apsaugos priemonės

5.1. QUTIQUTI.COM naudoja programinę įrangą ir įvairias priemones, kad apsaugotų visus lankytojų duomenis. Lankytojų duomenys yra prieinami tik įgaliotiems „QUTIQUTI.COM“ darbuotojams ir (ar) kitiems asmenims, kuriuos patvirtino „QUTIQUTI.COM“.

5.2. QUTIQUTI.COMprašo lankytojų būti atsargiems naudojant ir saugant Duomenis kaip Lankytojas yra atsakingas už Duomenų konfidencialumo užtikrinimą. Kai lankytojas baigs naudotis, lankytojas turi uždaryti naršyklę, kad užbaigtų atsijungimo procesą, kad niekas kitas negalėtų naudotis jo el. Paštu, asmenine informacija, ypač naudodamasis kompiuteriu viešose vietose (pvz .: Interneto kavinė, biblioteka). Be to, „QUTIQUTI.COM“ įspėja lankytoją būti pakankamai atsargiam ir neatskleisti jokios savo asmeninės informacijos (pvz., Lankytojo vardo, asmens kodo, el. Pašto adreso, banko sąskaitos numerio ir kt.) Tretiesiems asmenims, kai naudojasi svetaine ir (arba) Paslaugos. Tokia informacija gali būti netinkamai tvarkoma tokiais tikslais kaip sukčiavimas, nepageidaujamų el. Laiškų siuntimas ir kt.

5.3. QUTIQUTI.COM įsipareigoja užtikrinti Lankytojo asmens duomenų apsaugą, kurią tvarko QUTIQUTI.COM, tačiau atsižvelgdama į tai, kad Lankytojo informaciją siunčia internetas, QUTIQUTI.COM įspėja, kad QUTIQUTI.COM negali garantuoti ir negarantuoja jokių Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant asmens duomenis, apsauga.

5.4. QUTIQUTI.COM yra susirūpinęs dėl nepilnamečių teisių apsaugos, todėl apribojama jų galimybė naudotis tam tikromis paslaugomis, teikiamomis tik suaugusiems. Todėl kai kurios svetainės dalys gali būti pritaikytos tik suaugusiems. Nepilnamečiams draudžiama lankytis tokiose Svetainės dalyse. Lankytojai yra atsakingi ne tik už savo elgesį Svetainėje, bet ir už savo nepilnamečių vaikų ar bet kokių asmenų rūpestingą elgesį, jei jie naudojasi svetaine prižiūrimi lankytojo ar per lankytojo aparatinę įrangą.

6. Svetainėje naudojama programinė įranga ir jos diegimas.

6.1. QUTIQUTI.COM gali savo nuožiūra pasirinkti programinę įrangą, skirtą tam tikroms Paslaugoms naudoti, prieinamą diegti. Lankytojai supranta ir sutinka, kad QUTIQUTI.COM gali apriboti lankytojo prieigą prie tam tikrų paslaugų tais atvejais, kai nėra įdiegta tam tikra programinė įranga. Tokią programinę įrangą gali sukurti tiek QUTIQUTI.COM, tiek trečiosios šalys. Programinė įranga gali būti sukurta taip, kad būtų galima savarankiškai susisiekti su „QUTIQUTI.COM“ ar trečiųjų šalių aparatine įranga, kad įdiegta programinė įranga veiktų, taip pat kad lankytojas žinotų apie tokios programinės įrangos atnaujinimus ir patobulinimus. Šios programinės įrangos sąlygos ir sąlygos yra apibrėžtos atskiroje sutartyje, kuri Lankytojui prieinama po tokios programinės įrangos įdiegimo.